REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterin nimi

Musiikkikoulu Ainola Talvion oppilasrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                           Musiikkikoulu Ainola Talvio Ky
Verkkosivut:                www.musiikkikouluainolatalvio.fi
Osoite:                         Brahenkatu 7 C 52 20100 Turku
Puh.                             050 382 1272
Sähköposti:                 taija.talvio@pp.inet.fi

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tähän tarvittaessa henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.

Nimi:                             Ilppo Ainola
Osoite:                           Talinkorventie 9 A 4 20320 Turku
Puh.                               050 521 7885
Sähköposti:                    ilppo.ainola@pp.inet.fi

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä tiedot musiikkikoulun oppilaista todistusten kirjoittamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • oppilaan ja vanhemman yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 • opiskelunalkamisajankohta
 • maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
 • tietoja opintojen etenemisestä
 • osallistuminen leireille
 1. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella oppilaskortin kautta.

 1. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Musiikkikoulu Ainola Talvion omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Musiikkikoulu Ainola Talvio huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.
 

 1. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Musiikkikoulu Ainola Talvio Ky

Brahenkatu 7 C

20100 Turku

050 382 1272

taija.talvio@pp.inet.fi

www.musiikkikouluainolatalvio.fi