Muskari Turussa - kokonaisvaltaista musiikin iloa lapsille

Haluatko tukea lapsesi musiikillista, motorista ja verbaalista kehitystä sekä antaa pohjan hyvälle harrastukselle? Musiikkikoulu Ainola Talvio järjestää varhaisiän musiikkikasvatusta eli muskareita kaikille ikäryhmille vauvoista koulunaloitusikäisiin. Kuten kaiken toimintamme, myös muskareidemme tavoitteena on musiikin ilon kokeminen. Lapsi osallistetaan musiikkiin oman ilmaisun ja elämyksen kautta: musiikin kokeminen laulun, liikkeen, rytmin ja toiminnan kautta saa lapsen innostumaan ja tuottamaan itse. Näin lapsi kehittyy kokonaisvaltaisesti.


Muskarituntien kulku

Muskaritunnit kiertyvät tarinoiden ympärille. Tarinat ovat liikkuvia, iloisia ja mukaansatempaavia: lapset intoutuvat mukaan rytmiin ja liikkeeseen. Soittimien soittamista lähestytään keho-, rytmi- ja laattasoittimien kautta. Hieman varttuneempien lasten muskareissa käytössä ovat myös kellopeli, nokkahuilu ja kantele. Rytmi ja liikkeen kautta nouseva syke omassa kehossa saavat lapsen tuntemaan musiikin. Laulut, lorut ja leikit vievät rytmikästä tarinaa eteenpäin. Muskaritunneilla huomioidaan tarkasti lapsen kehitysvaiheet.


Vauvamuskari

Nimensä mukaisesti vauvamuskarissa aktivoidaan perheen kaikkein pienimpiä laulujen, liikkumisen ja lorujen keinoin, vauvojen omilla ehdoilla. Vauvamuskari on lapsen ja vanhemman tunnesidettä vahvistavaa iloista harrastustoimintaa, jossa tuodaan musiikkia tutuksi leikin varjolla, pienten lasten näkökulmasta. Vauvamuskarin voi aloittaa jo muutaman kuukauden ikäisen pienokaisen kanssa.
Ota yhteyttä ja ilmoita lapsesi Ainola Talvion muskariin!

Musiikkikoulu Ainola Talvio Ky

Brahenkatu 7 C

20100 Turku

050 382 1272

taija.talvio@pp.inet.fi

www.musiikkikouluainolatalvio.fi