Ota yhteyttä
  sähköpostilla
  +358 50 382 1272

Muskari Turussa - musiikin iloa lapsille

Haluatko tukea lapsesi musiikillista, motorista ja verbaalista kehitystä sekä antaa pohjan hyvälle jopa elinikäiselle harrastukselle?

Musiikkikoulu Ainola Talvio järjestää varhaisiän musiikki­kasvatusta, musiikki­leikkikouluja eli muskareita kaikille ikäryhmille vauvoista koulun­aloitusikäisiin. Kuten kaiken toimintamme, myös muskareidemme tavoitteena on musiikin ilon kokeminen. Lapsi osallistetaan musiikkiin oman ilmaisun ja elämyksen kautta: musiikin kokeminen laulun, liikkeen, rytmin ja toiminnan kautta saa lapsen innostumaan ja tuottamaan itse. Näin lapsi kehittyy kokonais­valtaisesti.

Muskari­tuntien kulku

Muskaritunnit rakentuvat tarinoiden ympärille. Tarinat ovat liikkuvia, iloisia ja mukaansatempaavia: lapset intoutuvat mukaan rytmiin ja liikkeeseen. Soittimien soittamista lähestytään keho-, rytmi- ja laatta­soittimien kautta. Hieman varttuneempien lasten muskareissa käytössä ovat myös kellopeli ja kantele. Rytmi ja liikkeen kautta nouseva syke omassa kehossa saavat lapsen tuntemaan musiikin. Laulut, lorut ja leikit vievät rytmikästä tarinaa eteenpäin.

Muskari­tunneilla huomioidaan tarkasti lapsen kehitysvaiheet.

Vauva­muskari

Nimensä mukaisesti vauva­muskarissa aktivoidaan perheen kaikkein pienimpiä laulujen, liikkumisen ja lorujen keinoin, vauvojen omilla ehdoilla. Vauva­muskari on lapsen ja vanhemman tunnesidettä vahvistavaa iloista harrastus­toimintaa, jossa tuodaan musiikkia tutuksi leikin varjolla, pienten lasten näkökulmasta. Vauva­muskarin voi aloittaa jo muutaman kuukauden ikäisen pienokaisen kanssa.

Ota yhteyttä ja ilmoita lapsesi Ainola Talvion muskariin!

Yhteydenottolomake

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota sähköpostitse.
Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota tekstiviestitse.